Privacy Verklaring Erik Eisma Rijschool

Erik Eisma Rijschool neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring met aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via info@erikeisma.nl

 

Wie is Erik Eisma Rijschool?

Erik Eisma Rijschool is de vennootschap onder firma Erik Eisma Rijschool, kantoorhoudende te

(5663 HK) Geldrop aan de Hooiland 24, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17237684.

Erik Eisma Rijschool is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Erik Eisma Rijschool jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Erik Eisma Rijschool persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Erik Eisma Rijschool voor dat specifiek doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Erik Eisma Rijschool worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:            Dienstverlening (rijopleiding).

Gegevens:            NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst (rijopleiding) te leveren, Gegevens die tijdens de dienst (rijopleiding) gegenereerd worden.

Grondslag:            Uitvoering van de (Les)overeenkomst.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde met een maximum van 7 jaar.

Doeleinde:            Financiële administratie en Facturatie.

Gegevens:            NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Contactpersoon, Factuuradres, E-mailadres, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, Openstaand saldo,  Betalingen.

Grondslag:            Uitvoering van de (Les)overeenkomst.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde met een maximum van 7 jaar.

Marketing

Doeleinde:            Social marketing.

Gegevens:            Social media accounts, Naam, Afbeelding (foto).

Grondslag:            Ondubbelzinnige toestemming (toestemming door jou gegeven).

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Website

Doeleinde:            Website analytics.

Gegevens:            Surfgedrag, locatie.

Grondslag:            Commercieel belang.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde:            Plaatsen van berichten of reviews.

Gegevens:            Naam, E-mailadres, Website.

Grondslag:            Commercieel belang.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Personeelsadministratie

Doeleinde:            Personeelsadministratie

Gegevens:            NAW-gegevens, Kopie identiteitsbewijs, Bankrekeningnummer, E-mailadres, Verzuimgegevens, Examenresultaten.

Grondslag:            Wettelijke verplichting, Bedrijfsvoering.

Bewaartermijn:     Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Erik Eisma Rijschool heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Erik Eisma Rijschool gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: CBR, Flexpulse.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt inzien die bij Erik Eisma Rijschool over je zijn vastgelegd, kun je schriftelijk een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar anleiding van een inzageverzoek, kun je een schriftelijk verzoek hiertoe doen bij Erik Eisma Rijschool. Je kunt verzoeken dat Erik Eisma Rijschool je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast , onder voorwaarden, het recht om van Erik Eisma Rijschool de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van “gerechtvaardigd belang” van Erik Eisma Rijschool of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Erik Eisma Rijschool te verkrijgen. Erik Eisma Rijschool zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Erik Eisma Rijschool je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Erik Eisma rijschool
Een verzoek kan gestuurd worden naar info@erikeisma.nl. Erik Eisma Rijschool zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Erik Eisma Rijschool een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Erik Eisma Rijschool je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Erik Eisma Rijschool verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Erik Eisma Rijschool je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@erikeisma.nl. ook als je een klacht hebt over de manier waarop Erik Eisma Rijschool jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@erikeisma.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens